Charge carrier statistics at quantum dots
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Olof Engström

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

P.T. Landsberg

Physical Review B

Vol. 72 075360-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06