Study of degradation mechanism of blue light emitting diodes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Thorvald Andersson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Thin Solid Films

Vol. 483 378-

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06