Data Integration in the Life Sciences 7th International Conference, DILS 2010, Gothenburg, Sweden, August 25-27, 2010. Proceedings
Samlingsverk (redaktörskap), 2010

Redaktör

Patrick Lambrix

Graham Kemp

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ämneskategorier

Bioinformatik och systembiologi

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1007/978-3-642-15120-0

ISBN

978-3-642-15119-4

Mer information

Skapat

2017-10-08