Computational Electromagnetics
Bok, 2005

Författare

Anders Bondeson

Thomas Rylander

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Pär Ingelström

Ämneskategorier

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

0387261583

Mer information

Skapat

2017-10-06