Proceedings of 5th International Joint Conference on Automated Reasoning (IJCAR) 2010
Samlingsverk (redaktörskap), 2010

Redaktör

Juergen Giesl

Reiner Hähnle

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)

Chalmers, Data- och informationsteknik

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

978-3-642-14202-4

Mer information

Skapat

2017-10-08