Cavity QED in superconducting circuits: susceptibility at elevated temperatures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Ilena Rau

Göran Johansson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Alexander Shnirman

Physical Review B

Vol. 70 054521-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07