Editorial: service-led construction projects
Artikel i övrig tidskrift, 2010

services

projects

construction

organizations

Författare

Roine Leiringer

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Construction Management and Economics

0144-6193 (ISSN) 1466-433X (eISSN)

Vol. 28 11 1123-1129

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07