Developing construction economics as industry economics
Kapitel i bok, 2011

procurement

construction

innovation

economics

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Modern Construction Economics: Theory and application, ed. G. de Valence. London: Spon.

14-28
978-0-415-39706-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Företagsekonomi

ISBN

978-0-415-39706-3

Mer information

Skapat

2017-10-07