LES of an Oscillating Cylinder in a Steady Flow
Paper i proceeding, 2010

Författare

Andreas Feymark

Fartygs framdrivning och miljöpåverkan

N Alin

Rickard Bensow

Fartygs framdrivning och miljöpåverkan

C Fureby

48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition


978-160086739-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

DOI

10.2514/6.2010-560

ISBN

978-160086739-2

Mer information

Skapat

2017-10-07