Evaluation of sea ice concentration algorithm for SAR data from the Bay of Bothnia
Övrigt konferensbidrag, 2010

A sea ice coverage algorithm has been developed for C-band SAR data. It has been tested with images from ENVISAT ASAR in Wide Swath Mode (WSM) over the Bay of Bothnia and the Svalbard region. The algorithm is based on autocorrelation in combination with Otsu’s thresholding method. Ice charts over the Bay of Bothnia have been used for a qualitative validation of the results.

ENVISAT

sea ice

ice concentration

SAR

ice coverage

Författare

Anders Berg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Leif Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Proceedings of the ESA Living Planet Symposium 2010, 28 June - 2 July 2010, Bergen, Norway

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Jordbruksvetenskap

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07