Schur and Operator multipliers
Paper i proceeding, 2010

Författare

I. G. Todorov

Lyudmyla Turowska

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Banach Center Publications

Vol. 91 385-410

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-06