1H NMR spectral studies of lignins. Results regarding the occurrence of beta-5 structures, beta-beta structures, non-cyclic benzyl aryl ethers, carbonyl groups and phenolic groups
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

lignin structure NMR

Författare

Knut Lundquist

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp & Paper Research Journal

Vol. 6 1 4-8, 16

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Kemi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06