Rigorous derivation of an unclosed mean G-equation for statistically 1D premixed turbulent flames
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Vladimir Sabel'nikov

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

International Journal of Spray and Combustion Dynamics

1756-8277 (ISSN) 1756-8285 (eISSN)

Vol. 2 4 301-324

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07