Increasing the thermotolerance of Saccharomyces cerevisiae by encapsulation
Poster (konferens), 2010

Författare

Päivi Ylitervo

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Carl Johan Franzén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Mohammad Taherzadeh Esfahani

Chalmers, Kemi- och bioteknik

XVIII International Conference on Bioencapsulation, Porto, Portugal

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08