Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik
Bok, 2010

farkostteknik

Militärteknik

Författare

Nils Bruzelius

Peter Bull

Lars Bäck

Jonas Eklund

Kenny Heilert

Hans Liwång

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Patrik Stensson

Carl-Gustaf Svantesson

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

ISBN

978-91-86137-02-1

Mer information

Skapat

2017-10-07