Communication and Knowledge-Sharing Set-ups Within International Engineering Companies
Paper i proceeding, 2010

international companies

R&D-manufacturing interface

knowledge sharing

communication set-up

Chinese operations

Författare

Dan Paulin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Proceedings of the 7th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning, 11-12 November 2010, Hong Kong, China

341-350
978-1-906638-84-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Kommunikationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Produktion

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-1-906638-84-9

Mer information

Skapat

2017-10-06