Modulation scheme
Patentansökan, 2010

Uppfinnare

Johnny Karout

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Krzysztof Szczerba

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

US PPA 61/304459; US PA 12/976188

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-11