The culture of complaint in construction: Affirmative reflections on its role and function
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Construction Management and Economics

Vol. 28 7 797 - 803

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-10