Electronic spectroscopy: Induced Circular Dichroism
Kapitel i bok, 1999

Författare

Bengt Nordén

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Kymberley Vickery

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, (J. Lindon, G. Tranter and J. Holmes, eds.) ,Academic Press

869-874

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-06