NMR Studies of Lignins. 7. 1H NMR Spectroscopic Investigation of the Distribution of Erythro and Threo Forms of beta-O-4 Structures in Lignins
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

lignins NMR spectroscopy stereochemistry model compounds beta-ethers

Författare

Marcelle Hauteville

Knut Lundquist

Institutionen för organisk kemi

Sverker von Unge

Acta Chemica Scandinavica

Vol. B 40 31-35

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Kemi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06