Evolutionary dynamics of spatial games
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Kristian Lindgren

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Mats Nordahl

Physica D

Vol. 75 292-309

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Annan biologi

Ekonomi och näringsliv

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07