Exploring an open innovation project unleashing the creative potential: Stories of resistance and emancipation
Paper i proceeding, 2011

Författare

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

EGOS 2011, July 5-7, Gothenburg

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07