Effect of acid stimulation on the dynamic rheological properties of human saliva
Paper i proceeding, 2011

Författare

D. Johansson

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Christina Diogo-Löfgren

Cecilia Christersson

Annual Transactions the Nordic Rheology Society

Vol. 19 27-31

Ämneskategorier

Materialteknik

Industriell bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08