Using Positioning Theory to Understand Strategic Management
Paper i proceeding, 2011

Författare

Christine Räisänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Ann-Charlotte Stenberg

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

MISBE2011 - Proceedings of the international Conference on Management and Innovation for a Sustainable Built Environment

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07