Krävs långsiktiga satsningar
Artikel i övrig tidskrift, 2011

Det måste bli mer kostsamt för dem som orsakar miljöskador – att bara betala för oljesaneringen efter ett oljespill räcker inte.

långsiktighet

kompensation

ansvarighet

Författare

Sverker Molander

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

ETC

7 oktober 2011

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07