Characteristics of flow marks in injection-moulded surfaces and their ageing behaviour
Paper i proceeding, 2011

Författare

Giovanna Iannuzzi

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Alexandra Nafari

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc. Advances in Polymer Science and Technology 2, Linz, Austria

30-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07