The Planetary Human Mission Habitat as Information Space for Living and Exploring
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Marcus von Euler

Maria Nyström

Chalmers, Arkitektur

IAC-07-E5.4.05

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13