Preparation of radioactive enantiomers of amino acids using labelled racemates only
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Ridvan Tokay

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry

0236-5731 (ISSN) 1588-2780 (eISSN)

Vol. 126 3 199-204

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1007/bf02163576

Mer information

Skapat

2017-10-06