Application of sensitivity analysis to the model of air infiltration through the building envelope within the FORM methodology
Övrigt konferensbidrag, 2011

air exchange in a building

first-order reliability method FORM

sensitivity

Författare

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Arkitektur

Invited papers for IEA meeting, Annex 55 within IEA-EXCO “Reliability of Energy Efficient Building Retrofitting – Probability Assessment of Performance and Cost (RAP-RETRO)” meeting in San Antonio, USA, October 2011.

Tillförlitlighetsanalys för förebyggande av mögeltillväxt

Formas (2007-01101), 2008-01-01 -- 2011-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-08-24