Hybrid type-II ARQ/AMS supported by channel predictive scheduling in a multi-user scenario
Paper i proceeding, 2000

error-control

wireless-ip

Författare

Nilo Casimiro Ericsson

Sorour Falahati

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Anders Ahlén

Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference Fall, Boston, MA, USA

1804-1811

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/VETECF.2000.886132

Mer information

Skapat

2017-10-08