Linear dichroism studies of nucleic acids. II. Calculation of reduced dichroism curves of A-and B-form DNA
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1982

Författare

Yukio Matsuoka

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Biopolymers

Vol. 21 12 2433-2452

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

DOI

10.1002/bip.360211208

Mer information

Skapat

2017-10-07