Statistical-Based Sequential Method for Fast Online Detection of Fault-Induced Voltage Dips
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Irene Yu-Hua Gu

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

N. Ernberg

Emmanouil Styvaktakis

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mathias Bollen

Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem

IEEE trans. Power Delivery

Vol. 19 2 497-504

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06