Adaptive OFDMA/TDMA Transmission at Vehicular Velocities
Paper i proceeding, 2004

ofdm

4gw

Författare

Mikael Sternad

Sorour Falahati

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Tommy Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Proceedings Wireless World Research Forum WWRF12, Toronto, Canada,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08