Adaptive OFDMA/TDMA Transmission at Vehicular Velocities
Paper i proceeding, 2004

ofdm

4gw

Författare

Mikael Sternad

Sorour Falahati

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Tommy Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Proceedings Wireless World Research Forum WWRF12, Toronto, Canada,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08