Riskvärdering vid val av åtgärdsstrategi : beskrivning av metoder och exempel
Rapport, 2006

Författare

Lars Rosen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

FRIST kompetenscentrum

Tore Söderqvist

Åsa Soutukorva

Lars Grahn

Helen Eklund

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06