Lean Reduction of NO2 by Saturated Hydrocarbons over Acidic Zeolite Mordenite
Preprint, 2005

Författare

Dongmei Zhao

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Anders Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Evert Ljungström

Göteborgs universitet

Edward Jobson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Kemiteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07