Dry-state preparation of coating particles to eliminate water usage prior to dry surface treatment of paper
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

pigments

coating

surface treatment

dry process

polymers

Författare

Kaisa Putkisto

Juha Maijala

Johan Grön

Mikael Rigdahl

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Professional Papermaking by Wochenblatt fur Papierfabrikation

Vol. 1 95-102

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07