Integrating a Catchment Simulator into Wastewater Treatment Plant Operation
Paper i proceeding, 1993

Författare

L-G Gustafsson

D. Lumley

Claes Lindeborg

Institutionen för reglerteknik

J. Haraldsson

Proc of the 6th Int. Association on Water Quality Workshop, Ontario, Canada

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06