Organisation och organisering
Bok, 2012

Författare

Ulla Eriksson-Zetterquist

Göteborgs universitet

Thomas Kalling

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

9789147097784

Mer information

Skapat

2017-10-10