Effects of Adenosine Infusion on Systolic and Diastolic Left Ventricular Function After Coronary Artery Bypass Surgery -- Evaluation by Computer Assisted Quantitative 2D and Doppler Echocardiography
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Erik Houltz

S.E. Ricksten

I. Milocco

Tomas Gustavsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys

K. Caidahl

Anaesth. Analg.

Vol. 80 47-53

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06