Minimal Continuous State Space Parameterizations
Paper i proceeding, 1996

Författare

A. van der Veen

Mats Viberg

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling

Proc. EUSIPCO 96, Trieste, Italy

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07