A parallel combinatory OFDM system
Paper i proceeding, 1996

ofdm

Författare

Pål Frenger

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Taipei, Taiwan

1069-1073

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/PIMRC.1996.568446

Mer information

Skapat

2017-10-07