Modelling Nitrifying Trickling Filters
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Torsten Wik

Institutionen för reglerteknik

VATTEN

Vol. 53 1 33-42

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06