Tjänstelogik som utgångspunkt för innovationer i tillverkningsindustrin
Kapitel i bok, 2011

Författare

Ida Gremyr

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Lars Witell

Bo Edvardsson

Anders Gustavsson

Innovationsledning och kreativitet i svenska företag

120-129
978-91-86517-57-1 (ISBN)

Styrkeområden

Produktion

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

ISBN

978-91-86517-57-1

Mer information

Skapat

2017-10-07