Electrically conductive textile fibres with hybridized graphite nanoplatelets and carbon balack fillers
Paper i proceeding, 2012

Författare

Erik Nilsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Henrik Oxfall

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

W Wandelt

Bengt Hagström

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Rodney Rychwalski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc Nordic Polymer Days 2012, Copenhagen

1.7-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Materialvetenskap

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Nanoteknik

Kompositmaterial och -teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06