Ett optimerande, adaptivt reglersystem (An optimizing, adaptive control system)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1984

adaptive

Författare

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Automation

15-16

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07