Convergence analysis of ladder algorithms for AR and ARMA models
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

ASP

Författare

S. Ölcer

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Martin Morf

Automatica

Vol. 22 3 345-354

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07