Shear mode growth of short surface-breaking RCF cracks
Paper i proceeding, 2003

Författare

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proceedings of The 6th International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems (CM 2003)

29-38

The 6th International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems (CM 2003)
Gothenburg, Sweden,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-09