TOF-SIMS 3D biomolecular imaging of Xenopus laevis oocytes using buckminsterfullerene (C-60) primary ions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Nicholas P. Lockyer

Seetharaman Vaidyanathan

John C. Vickerman

Analytical Chemistry

0003-2700 (ISSN) 1520-6882 (eISSN)

Vol. 79 6 2199-2206

Ämneskategorier

Analytisk kemi

DOI

10.1021/ac061370u

Mer information

Skapat

2017-10-10