A comparison of PCA and MAF for ToF-SIMS image interpretation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Alex Henderson

John C. Vickerman

Surface and Interface Analysis

0142-2421 (ISSN) 1096-9918 (eISSN)

Vol. 41 8 666-674

Ämneskategorier

Analytisk kemi

DOI

10.1002/sia.3084

Mer information

Skapat

2017-10-10