Energy and CO2 emission scenarios in steel industry: Capital vintage modelling
Kapitel i bok, 2011

Författare

Johan Torén

Stefan Wirsenius

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

European Energy Pathways: Pathways to Sustainable European Energy Systems

329-333
978-91-978585-1-9 (ISBN)

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Metallurgi och metalliska material

Energisystem

ISBN

978-91-978585-1-9

Mer information

Skapat

2017-10-08